Zwroty i reklamacje

Warunki zwrotu

Klient ma prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. O tym fakcie należy powiadomić sprzedawcę wypełniając stosowny formularz dostępny po zalogowaniu na swoje konto, po czym oryginalnie zapakowany, nie używany towar, wraz z całą jego zawartością i w stanie nienaruszonym należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres: NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś.

Zwracany przez klienta towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami w trakcie transportu, koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

W terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru, po sprawdzeniu stanu zwróconego towaru, na adres e-mail klienta zostanie przesłana informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, na podany przez klienta numer konta, do 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zwrotu zostanie dokonany przelew należnej kwoty.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony, na wskazany przez klienta adres e-mail zostanie przesłana stosowna informacja. W ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia zwrotu, produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedającego.

Reklamacje

Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy składać poprzez formularz: https://goo.gl/forms/ZMHJlXhseFB610Ew2

Reklamacji podlegają wady fabryczne produktu lub uszkodzenia, które nie wynikły z winy klienta. Aby reklamacja była skuteczna, muszą się w niej znaleźć podstawowe informacje: data zgłoszenia, określenie sprzedawcy i kupującego, określenie towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności (wad).

Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji zostaje wysłana na adres mailowy klienta.

W przypadku uznania reklamacji na wskazany przez klienta numer konta zwracana jest kwota zakupu towaru wraz z kosztami wysyłki.

SHOPPING CART

close
X