Regulamin

Regulamin

Zawarcie umowy

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres sklep@neo-edu.pl. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia  umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym NEO-EDU działającym pod adresem www.neo-edu.pl i prowadzonym przez firmę NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś, NIP: 549-210-74-90, REGON: 120995553.

Zamówienie w sklepie  może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest rejestracja kupującego w sklepie. Polega ona na wypełnieniu formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi oznaczonymi jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.

Dane osobowe udostępnione przez kupującego są gromadzone  i administrowane przez sklep internetowy NEO-EDU zgodnie z zapisami zawartymi w zakładce „Polityka prywatności”.

Sklep nie określa wyraźnych ram czasowych składania zamówień, jednak zamówienia złożone w dni wolne, ze względu na dostawę przez podmiot zewnętrzny, będą realizowane w najbliższy przypadający dzień roboczy. Każde zamówienie realizowane jest po wpłynięciu na konto sklepu wymaganej kwoty zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki. 

Wszystkie podane w sklepie ceny są przedstawione w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Procedura sprzedaży

Strona sklepu NEO-EDU zawiera oferty sprzedaży poszczególnych towarów, wraz z ich ceną brutto i opisem. Oferta produktu może zawierać również zdjęcia. Zdjęcia i grafiki służą zobrazowaniu poszczególnych towarów, jednak zdarza się, że nieznacznie odbiegają od rzeczywistego wyglądu produktu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przedstawiona oferta obrazowała rzeczywisty wygląd produktu.

Klient wybiera produkty spośród zamieszczonych w katalogu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

Wybór zamówionych produktów dokonywany jest poprzez dodawanie ich do koszyka do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka w zakresie wyboru zamawianych produktów oraz ich ilości.

Po zatwierdzeniu zamówienia zostanie wyświetlone potwierdzenie, które zostanie przesłane także drogą elektroniczną. Będzie zawierać zestawienie poszczególnych produktów, ich ilości, dane o kosztach wysyłki i kwotę końcową do zapłaty. Po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwe jego anulowanie.

Sklep oferuje ozdobne pakowanie zakupionych produktów. Aby skorzystać z tej usługi, należy zaznaczyć stosowną opcję w czasie procedury zatwierdzania produktów w formularzu zamówienia. Istnieje wówczas możliwość wysyłki faktury na inny adres. Ta usługa oferowana jest klientom, którzy chcą zrobić prezent bliskiej osobie, lecz nie chcą, aby otrzymała ona rachunek. W takiej sytuacji dokument zakupu przesyłany jest w wersji elektronicznej. Aby skorzystać z tej usługi, należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia przesłać stosowną informację na adres sklep@neo-edu.pl/

Szczegółowe informacje o realizacji zamówień opisane są w zakładce „Dostawa i płatność”.

Metody płatności oraz dostawa

Szczegółowe informacje o metodach płatności oraz dostawie zamówień opisane są w zakładce „Dostawa i płatność”.

Zwroty i reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zwrotu i reklamacji towaru opisane są w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszania praw konsumenckich. W przypadku niezgodności stosowane są ogólne zasady i zapisy ustaw, rozporządzeń, czy wyroków sądów.

SHOPPING CART

close
X